VELKOMMEN

Har du noen gang lurt på hvor godt du passer sammen med Erik? Du er ikke alene. Denne siden er utviklet for å raskt gi en indikator på hvor kompatibel dere er, uten at dere må inngå i lange og potensielt bortkastede timer med interaksjon.

Erik-kompatibilitetstesten (EKT) hviler på teorien om at likheter tiltrekker, som innen personlighetspsykologien har mottatt stor støtte. EKT består av 44 påstander som utgjør en anerkjent og normert personlighetstest, kalt «Big Five Inventory 44». Påstandene tar utgangspunkt i din oppfatning av deg selv, og det er derfor ingen rette eller gale svar. Du indikerer hvor godt du synes påstanden beskriver deg på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr at det ikke stemmer i det hele tatt, og 5 betyr at det stemmer helt.

Testen beskriver din personlighet ut ifra de fem hovedtrekkene: ekstraversjon, medmenneskelighet, planmessighet, nevrotisisme og åpenhent. Personligheten din vil bli sammenlignet med gjennomsnittet av andre på din alder, og basert på denne sammenligningen vil EKT vurdere i hvilken grad de ulike trekkene karakteriserer deg. Viktigst av alt, så vil personlighetstrekkene dine også sammenlignes med Erik. Resultatet av denne sammenligningen vil bli oppgitt som en totalskåre som rangerer fra 0 til 100 prosent, og vil indikere hvorvidt dere er kompatible eller ikke.

Dersom du ikke synes resultatene dine reflekterer vårt interpersonlige forhold, så betyr det sannsynligvis at testen ikke omfattet de parameterene som definerer forholdet vårt. Ta derfor ikke resultatene så høytidelig. Det finnes alltid håp!